Translations

For translations please use Google Chrome, since Google translate doesn't support anymore this platform. We apologize for the inconvenience!

Keresés

Kövess minket!

Follow us on YouTube Follow us on FaceBook

Honlap info

Ez az oldal Mozilla Firefox és Google Chrome böngészőkre van optimalizálva. Az alábiakkban letöltheted őket.

Mozzila
Firefox
Chrome

Időjárás


- Hírek-Cikkek -
Oroszország, 1942. augusztus. 7.
Írta: Benkő Zsolt   
Készítette:Lédermayer László
Született:1915.szept.20.Vác
Meghalt:1942.szept.12.Orosz front

Oroszország, 1942.augusztus.7.

A Hosszú vándorlás, és céltalan pihenők úgy látszik véget értek. Hetedikén reggel menetkészültség, s rövidesen a főhadnagy úr közölte, hogy ma harcba vetnek minket is. Páncélos hadtesthez vagyunk beosztva. A század  három szakasza előrement a puskás századokkal, mi az első szakasz, mint tartalék egy kis erdőbe álltunk be. Innen láttuk az első légi csatát. Egy  gép lelövését és zuhanását tisztán láttuk. Délután jött a parancs, hogy előre kell mennünk. Rövid ideig gépkocsin, majd gyalog folytattuk az utat a falu felé.
Harckocsijaink baloldalt állnak, s lövik a már sok felé égő, füstölő falut. Az első házaknál gyülekezünk, ezek még javában égő romok. Itt találtuk az első orosz halottat, majd később magyar fiút is temettek el. A ruszki raták többször támadják a harckocsikat. Pokoli elhárítás fogadja őket valahányszor. Egész este van már, mikor parancsot kapunk, hogy menjünk a falu túlsó oldalára az ott lévő sajátjaink támogatására. Égő házsorok között nyomulunk előre. Hullák, füst, pusztulás mindenfelé.Jó darab út után egy kúthoz érünk.
Sajátjainkkal nem sikerül az összeköttetés. A szakasz megáll, majd a főhadnagy úr, én, Kittel és Csinszki elmentünk oldalt megkeresni sajátjainkat. Minden ház égett erre, kísérteties fényt nyújtva hosszú sorban. Filmen látni néha hasonló pusztulást. Már az utolsó házakat is elhagytuk, mikor velünk szembe jöttek magyar honvédek. Ezek is saját csapatukat keresték.Velük együtt mentünk vissza a kúthoz, a szakaszhoz.Az itt maradó szakasz megtudta, hogy egyenesen előre kell menni. Még jó negyedórai út a rom-és tűzhalmazon át, míg végre elértük célunkat. A helység szélén voltunk. Mindjárt tüzelőállásba mentünk.Ástunk, s virrasztottunk reggelig. Hajnalban láttuk a helyzetet.Velünk szemben a vasúttöltés mindkét oldalán erdő.Lövészeink már indulnak is támadásba. Tüzelünk az erdőre, s a töltésre, miközben mi is kaptuk az aknákat, meg más hasonló áldást. A raták végigszórták a vidéket, s mi ilyenkor a gödrökben dekkoltunk. Délután mi is átmentünk a töltéshez, de vissza kellett jönni. Háromszor hullámzott a vonal, míg végre estefelé megjött a váltás. Mi visszajöttünk a falu elejére, de a főhadnagy úr visszarendelt a lőszerünkért, ami a tüzelőállás közelében volt felhalmozva. Visszamentünk a tűzbe vont falun keresztül, közben a páncélosok közénk vertek többször. Izzadva  értünk ki a lőszerrel, amit gépkocsira raktunk és gyalogmenetben, holt fáradtan mentünk vissza a kiindulási helyünkre, az erdőbe. Este 11 után ittunk feketét és aludni tértünk. Korotojov nehéz nap véget ért.

Másnap, 9-én vasárnap reggel visszaindultunk. Sikerült jól megmosakodni, tisztálkodni. Egyébként már a főhadnagy úr a századparancsnok. Földesi szakaszparancsnok. Én szakaszparancsnok helyettes és rajparancsnok lettem. Délután már ismét parancsot kaptunk a menetre. Urivinál áttörtek az oroszok, döcögtünk, álltunk egész éjjel. Virradatra együtt álltunk a páncélos erőkkel. Hatalmas erő gyűlt össze: gyalogság, harckocsi vagy 120, német motorizált tüzérség, fogatott tüzérség stb. Megindultunk, s ment is minden egy darabig szépen.

Dél tájban megtorpantunk. Előre-hátra hullámzik a front. Rengeteg sebesült, vissza kellett vonulni. Gyalogságunk gyengének mutatkozik. Igaz az ellenség veszélyes, állítólag magyar ruhában közöttünk is sétálnak, s pánikot csinálnak. Estefelé visszagyülekezünk, s rendezik az egységeket. Sokan hiányoznak közülünk. amint így rendszerezünk, az oroszok elkezdenek bombázni. Fut, ki merre lát. Golyószórót találok, felkapom, s egy rakasszal együtt egy szakadékba futok. Később a harc színterén át visszafutok, s egy induló fogatott lövegen visszajutok a faluba. Itt sok bolyongás után megtalálom a gépkocsijainkat. Nemsokára idejön a zászlóalj többi része is.Visszaindulunk, de a repülők folyton meg-megállítanak minket. Világító rakéták mellett bombáznak, géppuskáznak. Éjfél felé egy napraforgó táblában megállunk. A kocsi alatt alszunk, de korán reggel már légvédelmi őrségbe megyünk. Itt sem sokáig húzzuk. Gépkocsira szállunk, s megyünk egy újabb faluba. Itt töltünk majdnem két napot. Újra bevetnek bennünket. Az élhez vagyunk beosztva. Előremegyünk, s estére egy faluba ismét találkozunk páncélos alakulatokkal. Itt éjjelezünk. Másnap még vagy öt kilométert megyünk gépkocsikon, majd a mezőn gyalog indulunk előre. A Pankotai hadnagy úr szakaszához vagyunk beosztva. Vele  együtt egy magassági pont körül beássuk magunkat. De nem sokáig.


Az első zászlóalj vonul vissza körülöttünk, de olyan fejetlenül, hogy egy aknavető tűz borzalmas pusztítást csinál közöttük! Sebesültek jajkiáltása tölti be a teret, végre egy hullám mögött megakad a nép. Minket visszarendelnek, előbb helyünktől balra húzunk vonalat. Beássuk magunkat és kuksolunk egész éjjel. Sokszor kapunk zuhanyt repesz és ólom alakjában. Másnap  estefelé a hadnagy úr visszahoz bennünket, kúszva jövünk hátra, s a horhosban pihenő részekhez kerülünk. Nem sokáig tétlenkedünk. Beosztanak a Király főhadnagy úrhoz. Máris indulunk. Állandó akna és ágyútűzben vergődünk előre, míg egy erdős, szakadékos völgybe nem jutunk. Romantikus hely. A völgy termékeny, kis házak húzódnak meg benne. Átmenve a völgyön, a Potudán partján találjuk magunkat, kis dombon gazos területen ássuk be magunkat. Árkász fiúk biztosítanak minket, éjjel figyelve virrasztunk. Csak másnap estefelé fedezett fel egy orosz aknavető, kellett is pucolni rögtön, vissza egy erdővel borított perem mögé. Innen látjuk, hogy futnak át az oroszok a folyón. Mi tüzelő állást foglalva verjük őket, mindenfelé szólnak a gépek. Csak a teljes sötétség vet véget mindennek. Felváltva alszunk, reggel megindultunk a Don felé nyíló horhosok között. A domb pereme szélén nyomultunk előre, dél felé erős tüzet kaptunk. A rajom egy hátrébb lévő szakadékban húzódott meg. A főhadnagy úr hátraküldött értük. Egy kis tisztáson kellett visszamenni értük. Nyugodtan mentem vissza. Mikor az egész raj utánam indult, megtörtént a szerencsétlenség:egy akna telibe talált. Én elestem, nem lett semmi bajom, de embereim közül három súlyosan, kettő könnyebben megsebesült. Bekötöztük őket. Skrivanek,Bognár és Karamity elég súlyos sebeket kaptak, a Géber menni tud, Szíjártó is tűrhető, nekem előre kell mennem, majd a főhadnagy úrékkal leszállunk.
Árkász fiúk behozzák a sebesülteket is és hátraviszik a gépkocsikig. Estélig egy almakertben húzódunk meg. Itt mondják, hogy a sebesültszállító kocsink aknára futott. Szegény fiúk. 16-án vasárnap este felhúzódunk egy partra, s itt tüzelőállásba rendezkedünk be. Reggel az árkászok leszállnak, csak mi négyen maradunk a dombon. Egész nap meghúzódunk a dekkunkban. Mozogni nem lehet, mert mindjárt jön az akna. Este egy árkász jön fel, s hozza a vacsorát és a hírt, hogy Csányi főhadnagy úr is megsebesült, hátra vitték. Éjjel felváltva virrasztunk, s másnap is mozdulatlanul heverünk, sok becsapódás körülöttünk. Igen nagy légi tevékenység is volt. Várjuk az estét, de még jobban a váltást.
18 kedd, 13 óra.........folyt köv.

 
MEGJELENT A KATONAÚJSÁG ÚJABB SZÁMA
Írta: Benkő Zsolt   

 
Képes sexy lesbian porn beszámoló: Magyar Katonák Afganisztánban
Írta: Benkő Zsolt   
 
Sepsiszetgyörgyön maradhat Gábor Áron ágyúja
Írta: v. Benkő József   

                               Sepsiszentgyörgyön maradhat Gábor Áron ágyúja

 

 

Végleg a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban maradhat Gábor Áron eredeti ágyúja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelképének számító ágyút a bukaresti Országos Történelmi Múzeumtól egy évvel ezelőtt kapta kölcsön a Székely Nemzeti Múzeum.

Vargha Mihály, a Székely nemzeti Múzeum igazgatója elmondta, hogy ezen a héten Sepsiszentgyörgyre érkezik a nude celebrities Gábor Áron ágyújának elhelyezésében illetékes romániai Nemzeti Történelmi Múzeum főigazgatója. Ernest Oberlander-Tarnaveanu háromnapos szakmai konferencián vesz részt a háromszéki városban, és ez alkalommal véglegesítik az ágyú átadását is.

A 370 kilogrammos ágyú évtizedekig a bukaresti Országos Történelmi Múzeum pincéjében tárolták. Az elmúlt egy évben a Székelyföld számos múzeumában láthatta a közönség. Vargha Mihály szerint az általa igazgatott múzeumban már a 2010. március 12-i kiállítás-megnyitón ötszázan voltak kíváncsiak rá, és azt követően sem lankadt az érdeklődés iránta, eddig mintegy négyezren nézték meg a székelyek számára különösen nagy jelentőségű műtárgyat.

Kovászna megyében még Kézdivásárhelyen is kiállították az ágyút; ott kétezren tekintették meg, és Baróton is kiemelkedő volt az érdeklődés iránta.

A múzeumigazgató szerint Gábor Áron ágyúja olyan személyeket is a múzeumba csalogatott, akik soha nem jártak ott, vagy évtizedekig nem keresték fel az intézményt.

Az ágyúkiállítások mellett aláírásgyűjtő akciót szerveztek, hogy az ágyút "otthon", a Székelyföldön tartsák. Most úgy tűnik, sikerül elérni ezt.

A szabadságharc idején Gábor Áron az első két vaságyúját az erdővidéki Bodvajon öntötte, majd székely harangokból Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen bronzágyúkat készített. A több mint hetven ágyúból csupán egy került elő, ezt 1906-ban a kézdivásárhelyi Rudolf-kórház udvarán végzett csatornázási munkálatok alkalmával találták meg.

1923-ban kiállították a Székely Nemzeti Múzeumban, majd 1971-ben, amikor a bukaresti Nemzeti Történelmi Múzeum megalakult, több tárggyal együtt a fővárosba szállították. Gábor Áron ágyúja a székelyföldi körút előtt legutóbb 25 évvel ezelőtt volt megtekinthető a román fővárosban, utána az alagsorba került.

Forrás: www.impulzus.ro

 
A Magyar Királyi Csendőrség 1881-1945
Írta: v. Benkő József   

                                                                                                                                                    

                                                                                          Mérlegen a hentai porn magyar történelem

 

 

       

 

Meghívó

Szeretettel meghívjuk celebrity porn a Korunk Akadémia történeti vonalának április rendezvényére, amelynek címe: Élt és szolgált 65 esztendőt. A Magyar Királyi Csendőrség 1881–1945.

Meghívott előadó Szakály Sándor történész, egyetemi tanár, Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest). Az előadásra 2011. április 8-án, pénteken 17 órától kerül sor a Kolozsvár Társaság székhelyén (Főtér 22. sz.). A rendezvény házigazdája Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztő-helyettes, Korunk. (A felhasznált kép internetes forrásból származik)


 
Március 15. - Megemlékezések
Írta: Benkő Zsolt   

 

Marosvásárhely

12:30 - kor a Petőfi-szobornál, 16:00-kor pedig a Székely Vértanúk emlékművénél kezdődnek a helyi szervezetek által rendezett megemlékezések.

Kolozsvár

11:00 órától felvonulás indul a Protestáns Teológia épülete elől, a hot lesbian porn Bocskai téren át a Szent Mihály templomig, melyet ökumenikus istentisztelet követ.

A Baisini Szállónál való koszorúzás (13.30-14.30) után kulturális rendezvények zajlanak majd a Főtéren és Mátyás király szülőházánál.

Nyerges-Tető

13.00 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

Csíkszereda

2011. március 15. / kedd
10.00 óra – Emlékünnepség a Petőfi Sándor Általános Iskolában
17.00 óra – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Vár téren
18.45 óra – Átvonulás a Vár térről a Gál Sándor térre
19.00 óra – Megemlékezés és koszorúzás a Gál Sándor-szobornál
20.00 óra – Ünnepi gálaműsor a Csíki Játékszín nagytermében

 

Minden Tagtársat arra kérünk, hogy érezze kötelességének a március 15.-i eseményekre való megemlékez cialis online ést, határon innen és túl.

 
Kiállítás Marosvásárhelyen: Régi katonai fotográfiák Csíkmenaságról
Írta: Benkő Zsolt   

Március old milf 10-én, 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca 6. szám) nyílik kiállítás Régi katonai fotográfiák Csíkmenaságról címmel. A kiállítás anyagát nagyított régi write my essay magyar fotográfiák, valamint eredeti, katonai fotográfiák képezik a falubeliektől összegyűjtött háborús emlékek, fényképek, tábori levelek, dokumentumok alapján.

Megnyitóbeszédet tart Molnár Attila az Erdélyi Fotográfia Múzeumért Egyesület elnöke és Bálint Zsigmond fotográfus.

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális Központ, Erdélyi Fotográfia Múzeumért Egyesület, Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány
Társszervezők: Csíkszentgyörgy Község Polgármesteri Hivatala, Csíkmenasági Közzösségmegtartó Egyesület.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8. oldal / 12